Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych

Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych (CPRiUS)

 

Kierownik działu Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych

ul. Warszawska 10 w Aleksandrowie Łódzkim

Irena Kajszczak

tel.: 42 201 45 58; 42 712 17 71; 42 276 40 22

e-mail : wrzos@opsal.pl

godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00


Pracownicy Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych:


Marzena Marciniak – specjalista pracy socjalnej

godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

tel. 42 276 40 29

Małgorzata Kroczyńska – pracownik socjalny

tel. 42 276 40 29

godziny pracy:

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek 8.00-17.00

środa 8.00 – 16.00

czwartek 8.00 – 16.00

piątek 8.00-15.00

 

W strukturach Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych działa :

 • Dom Dziennego Pobytu ,,Wrzos ”
 • Hostel dla Matki z Dzieckiem
 • Jadłodajnia
 • Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla ofiar przemocy i osób w kryzysie.  


Siedzibę w Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych mają również:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Dział Świadczeń wychowawczych - Program 500+

 

DOM DZIENNEGO POBYTU ,, WRZOS ’’

Dom Dziennego Pobytu jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej, działa w oparciu o przepisy art.51 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dom stanowi odpowiedż na zróżnicowane potrzeby starszych mieszkańców naszego miasta. Ośrodek przeznaczony jest dla osób, które ze względu na wiek, chorobę, samotność wymagają wsparcia, którego rodzina nie jest w stanie zapewnić. Dom jest przeznaczony dla 70 osób.

Dom zapewnia wsparcie w aktywizacji ich życia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania poprzez:

 • zajęcia w ramach organizacji wolnego czasu
 • zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej
 • wyżywienie: śniadanie i obiad
 • udzielanie pomocy i informacji w załatwianiu trudnych spraw życiowych.

Ośrodek wsparcia jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

 

Bieżącą działalność można zobaczyć na stronie facebook - wejdź