Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Dodatek elektryczny

DODATEK  ELEKTRYCZNY
 

Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim informuje, że wnioski o dodatek elektryczny przyjmowane są  w budynku przy ul. Piotrkowskiej 4/6.

Zasady przyznawania dodatków:

 • Wnioski należy złożyć w terminie do 1 lutego 2023r.
 • Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023r. pozostawia się bez rozpoznania.
 • Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
 • Warunek konieczny:  wpisanie  lub  zgłoszenie źródła ciepła do CEEB

do dnia 11 sierpnia 2022 r., po tym dniu w przypadku źródeł wpisanych po raz pierwszy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje jeżeli:

 •  gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji,
 •  gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku węglowego
 •  gospodarstwo domowe skorzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw,
 •  gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wysokość dodatku:

 • 1000 zł dla gospodarstwa domowego
 • 1500 zł dla gospodarstwa domowego gdy zużycie energii elektrycznej w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh,

 Wnioski można składać:

 • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piotrkowskiej 4/6, w godzinach:

9.00 - 15.00   wtorek - środa - czwartek  

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy e-PUAP :

wypełnij papierowy wniosek, zeskanuj i dodaj jako załącznik, podpisz podpisem kwalifikowanym, wyślij na adres skrzynki elektronicznej Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim: /n058x7dvld/skrytka

                        Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie

                                       w godzinach 8-16 pod numerem  451-177- 563

                                                 e-mail:  weglowy@opsal.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek na dodatek elektryczny

Utworzono dnia 01.12.2022, 10:54