Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim powstał w ramach umowy grantowej zawartej z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, która w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś i Miastem Rawa Mazowiecka realizuje projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”, POWR.02.14.00-00-1007/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich 

Celem projektu jest włączenie w różnorodne formy edukacji poprzez wyższą aktywność społeczną, kulturową, środowiskową, itp. 4000 osób dorosłych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej i/lub życiowej z 20 środowisk lokalnych, w szczególności z obszarów zdegradowanych, popegeerowskich, poprzemysłowych i o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych.

W projekcie LOWE może wziąć udział każda osoba dorosła z Powiatu Zgierskiego. W przypadku liczby zgłoszeń większej niż ustalona ilość miejsc na danych zajęciach, o udziale w nich decydują punkty uzyskane w formularzu rekrutacyjnym zgodnie z zamieszczonymi zasadami rekrutacji. 

Do udziału w zajęciach prosimy zgłaszać się OSOBIŚCIE do  BIURA LOWE w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 15.00-17.00 w Zespole Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim ul. Franciszkańska 14/16 (I piętro).

Telefon do kontaktu w sprawie pytań szczegółowych działa w podanych wyżej terminach: 502-858-813.

 

Plakaty

Utworzono dnia 08.02.2021, 13:50