Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Projekt prowadzę swoją firmę 2

Prowadzę swoją firmę 2 - zapraszamy do uczestnictwa w projekcie


Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.05.2023 r.

 Głównym celem projektu „Prowadzę swoją firmę 2” jest zwiększenie  liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

W ramach projektu otrzymasz:

 1. Jednorazową dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej:23 050,00 zł;
 2. Wsparcie pomostowe w wysokości 2600,00 zł wypłacane co miesiąc przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy;
 3. Szkolenie i konsultacje związane z prowadzeniem firmy i przygotowaniem biznesplanu;

Projekt adresowany jest do osób, które:

 1. Zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego tj. powiat miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski.
 2. Pozostają bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo).
 3. Mają wiek 30 lat i powyżej.

Dodatkowo spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • mają 50 lat i więcej
 • są osobami długotrwale bezrobotnymi
 • są kobietami
 • są osobami z niepełnosprawnością
 • są osobami o niskich kwalifikacjach

Warunkiem potwierdzającym status na rynku pracy jest:

 • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy – w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych w ewidencji powiatowych urzędów pracy;  lub
 • Zaświadczenie z ZUS – w zakresie braku odprowadzania składek na dzień przystąpienia do projektu, w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej są ważne przez okres 30 dni od dnia ich wydania.

Terminy rekrutacji    

 

I etap styczeń-luty 2021;   II etap maj-czerwiec 2021;   III etap wrzesień-październik 2021; IV etap styczeń-luty 2022

Terminy naborów będą publikowane na stronie projektu Prowadzę swoją firmę 2, tj. izba.lodz.pl

UWAGA:

Wszystkie pozostałe informacje i wzory dokumentów, w tym wzory związane z uzyskiwaniem zaświadczeń z ZUS, zamieszczane i dostępne będą na stronie Lidera projektu Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej: https://www.izba.lodz.pl/case-studies/prowadze-swoja-firme-2/
 

Pytania odnośnie projektu należy kierować na adres: m.raczynski@izba.lodz.pl.

 

Projekt  realizowany przezŁódzką Izbą Przemysłowo- Handlową w partnerstwie z HRP Group sp. z o. o., miastem Pabianice oraz Gminą Aleksandrów Łódzki.