Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

 

Tel. centrala: 42 712 16 11 
e-mail: ops@opsal.pl

www.epuap.gov.pl
adres skrytki na ePuap : /n058x7dvld/skrytka
oraz
- Zespół pracowników socjalnych tel.: 42 712-16-11 w. 38 e-mail: ops-socjalni@opsal.pl
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych tel.: 42 613-13-30 e-mail: rodzinne@opsal.pl
Dział Obsługi Świadczeń Pomocniczych tel.: 42 201-45-55 e-mail: pomocnicze@opsal.pl
Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych tel.: 42 712-17-71 e-mail: wrzos@opsal.pl

 

___________________________________________________________________________

 

Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej 
w Aleksandrowie Łódzkim

ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Godziny urzędowania: 
Poniedziałek 8:00–16:00
Wtorek 8:00-17:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8.00-15.00

 


Tel. centrala: 42 712 16 11 
e-mail: ops@opsal.pl

www.epuap.gov.pl

 

Dyrektor - Sławomir Michalak
Piętro I pokój nr 1

Przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach: 10:00 - 14:00

___________________________________________________________________________

I. Dział Administracyjno-Organizacyjny
Kancelaria
Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
___________________________________________________________________________

Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6
Piętro I pokój nr 3
Tel.: 42 613 11 00
Tel. centrala: 42 712 16 11
e-mail: ops@opsal.pl
www.epuap.gov.pl

Godziny pracy Działu:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-17:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-15:00

Iwona Gronek - Kierownik Działu
Tel.: 42 613 13 37


___________________________________________________________________________

II. Dział Pomocy Środowiskowej i Reintegracji
__________________________________________________________________________

1. Stanowisko ds. pierwszego kontaktu

Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6
Parter pokój nr 1

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 -16:00
Wtorek: 9:00-17:00
Środa: 8:00 -16:00
Czwartek: 8:00-16:00 
Piątek: Dokumentacja wewnętrzna
Tel. centrala.: 42 712 16 11 w.38
e-mail: ops-socjalni@opsal.pl

Magdalena Grzeszkiewicz specjalista pracy socjalnej

Tel.centr.: 42 712 16 11 w.38
e-mail: ops-socjalni@opsal.pl
Tel. mobilny +48 515 080 389 

Ewa Kucina specjalista pracy socjalnej

Tel.centrala.: 42 712 16 11 w.38
e-mail: ops-socjalni@opsal.pl
Tel. mobilny +48 515 080 455

___________________
2. Zespół ds. świadczeń
Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6
Piętro I pokoje od nr 3A do nr 7 i 9A

Dorota Walaszczyk starszy inspektor – pracownik koordynujący pracę Zespołu pracowników socjalnych z zespołów pracowniczych:
- Stanowisko ds. pierwszego kontaktu
- Zespół ds. świadczeń

- Zespół ds. pracy socjalnej i usług

Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek 8:00-16:00
Tel. stacjonarny 42 613 13 36

Teresa Mikołajczyk  -  starszy inspektor

Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek 7:00-15:00
Tel. stacjonarny 42 613 11 04

Godziny pracy pracowników socjalnych w Zespole ds. świadczeń:

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-17:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: Dokumentacja wewnętrzna

Marek Osiewalski specjalista pracy socjalnej
Sprawy dotyczące przyjmowania i rozpoznawania wniosków na stypendia szkolne i o zasiłki szkolne.

Tel. stacjonarny 42 613 11 04
Tel. mobilny +48 502 862 087

Emilia Rytel-Siłka starszy specjalista pracy socjalnej I° specjalizacji
Tel. stacjonarny 42 613 11 05
Tel. mobilny +48 515 080 481

Małgorzata Kołodziejczak specjalista pracy socjalnej
Tel. stacjonarny 42 613 11 06
Tel. mobilny +48 515 080 459

Daria Pląska specjalista pracy socjalnej
Tel. stacjonarny 42 613 11 06
Tel. mobilny +48 515 080 408

Iwona Amsolik specjalista pracy socjalnej
Tel. stacjonarny 42 613 11 07
Tel. mobilny +48 515 080 295

Dorota Osiewalska specjalista pracy socjalnej
Sprawy dotyczące umieszczenia w domach pomocy społecznej, kierowania do środowiskowego domu samopomocy, sprawowania pieczy zastępczej, dotyczące innych ośrodków wsparcia
Tel. stacjonarny 42 613 11 07
Tel. mobilny +48 515 080 281

___________________
3. Zespół ds. pracy socjalnej i usług

- Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6
Piętro I pokoje nr 5, nr 8 i nr 13

Godziny pracy Zespołu ds. pracy socjalnej i usług w siedzibie głównej:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-17:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: Dokumentacja wewnętrzna

Aleksandra Ziarkowska starszy pracownik socjalny
Tel. stacjonarny 42 613 11 09
Tel. mobilny +48 502 862 105

Dorota Matusiak specjalista pracy socjalnej I° specjalizacji
Tel. stacjonarny 42 613 11 08
Tel. mobilny +48 515 080 494

Anna Oset pracownik socjalny
Tel. stacjonarny 42 613 11 08
Tel. mobilny +48 451 177 563

Marta Sójka pracownik socjalny
Tel. stacjonarny 42 613 11 09
Tel. mobilny +48 515 080 388

Damian Sujecki specjalista pracy socjalnej
Tel. stacjonarny 42 613 11 05
Tel. mobilny +48 515 080 424

 

- Siedziba zewnętrzna Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pabianicka 81/83c – Zespół ds. zabezpieczenia schronienia w tym: Mieszkania treningowe i wspomagane, Schronisko dla bezdomnych, Noclegownia i Ogrzewalnia

Iwona Fige starszy specjalista pracy socjalnej I° specjalizacji
Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-17:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek: Dokumentacja wewnętrzna
Tel. mobilny +48 506 224 779
Tel. mobilny +48 515 080 399

- Siedziba zewnętrzna Ośrodka Pomocy Społecznej – Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych Aleksandrów Łódzki ul. Warszawska 10

Marzena Marciniak specjalista pracy socjalnej
Godziny pracy:
Poniedziałek - czwartek 8:00-15:00
Tel. stacjonarny 42 276 40 29

Małgorzata Kroczyńska pracownik socjalny
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-17:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: Dokumentacja wewnętrzna
Tel. stacjonarny 42 276 40 29
Tel. mobilny +48 515 080 286

___________________
4. Zespół ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6
Piętro II pokój nr 11

Marlena Dziuba - starszy asystent rodziny - pracownik koordynujący pracę Zespołu ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Monika Kacprzak - starszy asystent rodziny
Magdalena Płóciennik - asystent rodziny
Jacek Miżejewski - asystent rodziny

___________________
5. Zespół ds. usług opiekuńczych
Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6
Piętro II pokój nr 10
Tel. stacjonarny 42 613 11 03
Tel. mobilny +48 537 594 068

Iwona Ejdukiewicz - starszy opiekun - pracownik koordynujący pracę Zespołu ds. usług opiekuńczych
  ___________________
6. Zespół ds. programów i projektów
Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6
Piętro I pokój nr 9
Tel. tel. stacjonarne: 42 712 16 11 wew. 35; 42 613 13 35
e-mail: ops@opsal.pl
Godziny pracy Zespołu:
Poniedziałek – piątek: 8:00-16:00

 ___________________
7. Klub Integracji Społecznej
Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6
Piętro I pokój nr 9a
Tel. tel. stacjonarne 42 712 16 11 wew. 35; 42 613 13 35
e-mail: ops@opsal.pl

___________________
Elżbieta Maria Kuba - Główny specjalista

bieżąca organizacja pracy, monitorowanie zadań realizowanych przez zespoły pracownicze w DPŚiR


___________________________________________________________________________

III. Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych
___________________________________________________________________________


Siedziba zewnętrzna Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki ul. Warszawska 10

Tel. tel. stacjonarne: 42 712 17 71; 42 276 40 22
e-mail: wrzos@opsal.pl
Godziny pracy Centrum:
Poniedziałek – piątek 8:00-16:00
Irena Kajszczak - Kierownik Centrum

___________________________________________________________________________

IV. Dział Finansowo – Księgowy
___________________________________________________________________________

Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6
Piętro I pokój nr 10
Tel. tel. stacjonarne: 42 613 13 34; 42 712 16 11 wew. 34
Godziny pracy Działu: 
Poniedziałek – piątek 7:00-15:00
Marta Stasiak  - Główna Księgowa


___________________________________________________________________________

V. Dział Kadr
___________________________________________________________________________

Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6
Piętro II pokój nr 16
Tel. tel. stacjonarne: 42 613 13 32; 42 712 16 11 wew. 32

Godziny pracy Działu:
Poniedziałek – piątek 7:00-15:00

Ewa Gemza - Kierownik Działu


___________________________________________________________________________

VI. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
___________________________________________________________________________

Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6
Parter pokój nr 3 wejście od strony urzędu pracy
Tel. tel. stacjonarne: 42 613 11 00; 42 613 11 01; 42 712 16 11 wew. 00, 01
Fax: 42 613 11 02
e-mail: rodzinne@opsal.pl
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek 10:00–14:00
Wtorek 9:00-15:00
Środa 10:00-14:00
Czwartek 9:00-15:00
Piątek – dzień bez interesanta

Agnieszka Mazurkiewicz - Kierownik  Działu


___________________________________________________________________________

VII. Dział Obsługi Świadczeń Pomocniczych
___________________________________________________________________________

Siedziba zewnętrzna Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 10
Tel. tel. stacjonarne: 42 201 45 55; 42 201 45 56
Tel. mobilny +48 570-087-366
e-mail: pomocnicze@opsal.pl
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek 07:30-15:00
Wtorek 7:30-15:00
Środa 10:00-15:00
Czwartek 7.30-13:00
Piątek - dzień bez interesanta

Aneta Jończyk - kierownik Działu

 

___________________________________________________________________________
VIII. Zespół Radców Prawnych
___________________________________________________________________________

Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 4/6
Piętro I pokój nr 14

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 340

W poprzednim tygodniu: 310

W tym miesiącu: 688

W poprzednim miesiącu: 1373

Wszystkich: 180027