Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( tj.Dz.U.2017.1824)  Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:

  • poczta elektroniczna na adres: ops@opsal.pl
  • telefonicznie 42 712 16 11
  • bezpośrednio w Sekretariacie
  • ePUAP:  /n058x7dvld/skrytka

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim przysługuje prawo do skorzystania z usług:

  • tłumacza PJM ( polski język migowy)

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie.  Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, skrytkę ePUAP lub złożyć w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego - pobierz

Wniosek o zapewnienie komunikacji w formie wskazanej przez osobę uprawnioną - pobierz