Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Pomoc dla obywateli Ukrainy

W Ośrodku Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim można składać następujące wnioski:

obywatele Ukrainy – wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie; w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe;

Obywatele Ukrainy składają osobiście wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł). W imieniu osoby małoletniej wniosek składa jedno z rodziców, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. Osoby małoletnie nie muszą być obecne przy składaniu wniosku.

Obywatele Ukrainy składający wniosek powinni posiadać przy sobie:

  • nadany numer PESEL (własny oraz osób małoletnich będących pod opieką osoby składającej wniosek),
  • dokładny adres pobytu w Aleksandrowie Łódzkim (ulica, numer posesji/budynku, numer mieszkania),
  • numer rachunku bankowego (wskazane).

Mieszkańcy Gminy Aleksandrów Łódzki – wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku zapewnieniem zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelowi/obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę/dzień (wypłacane za okres nie dłuższy niż 120 dni liczone od przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski).

Mieszkańcy Gminy Aleksandrów Łódzki  (osoby fizyczne i inne podmioty) składający wniosek powinni posiadać przy sobie:

  • własny numer PESEL lub NIP,
  • imię i nazwisko osoby/osób przyjętej/przyjętych na zakwaterowanie (numer PESEL każdej osoby przyjętej na zakwaterowanie)
  • data przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy
  • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
  • numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie,

 

W celu złożenia wniosków należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim

 

Dział  Obsługi Świadczeń Pomocniczych ul. Warszawska 10

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. 42 201-45-55 oraz 42 201-45-56,

e-mail: pomocnicze@opsal.pl

PONIEDZIAŁEK 7.30 – 15.00

WTOREK 7.30 – 15.00

ŚRODA 10.00 – 15.00

CZWARTEK 7.30 – 13.00

PIĄTEK – DZIEŃ BEZ INTERESANTA

.

 

ZAŁĄCZNIKI: