Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Zamówienia publiczne

Numer

Tytuł dokumentu

Data publikacji

 

 

519695-N-2018

 

 

 

 

 

519695-N-2018

 

 

 

 

 

 

200342 - 2015

 

 

 

 

 

 

 

149260 - 2015

 

 

 

 

 


57812 - 2015

 

 

 

 

 

ZP/01/15

 

 

 

 

 

[AZP]Aktualne  
Zamówienia 
Publiczne
ZP.01.2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług streetworkingu w ramach Projektu pn. „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo publicznych

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług streetworkingu w ramach Projektu pn. „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój”. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 

 

Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kontynuowanie działań aktywizacyjnych zorganizowanych i przeprowadzonych w ramach Centrum Integracji Społecznej (CIS) w oparciu o Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym z późniejszymi zmianami (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 43 poz. 225 z późn. zm. ) dla max 15 uczestników CIS w okresie 26.08.2015 r. - 23.12.2015r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
kontynuowanie działań aktywizacyjnych zorganizowanych i przeprowadzonych w ramach Centrum Integracji Społecznej (CIS) w oparciu o Indywidualne Programy
Zatrudnienia Socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym z późniejszymi zmianami (tj.: Dz. U. z 2011 r. nr 43 poz. 225 z
późn. zm. ) dla max 20 uczestników CIS w ramach projektu systemowego Nowe Perspektywy
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie 26.07.2015 r. - 25.08.2015r.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B dla uczestników projektu systemowego Nowe Perspektywy
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
zorganizowanie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) zgodnie z ustawą z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym z późniejszymi zmianami (tj. Dz. U. z 2011r. nr 43 poz. 225 z późn. zm. ) dla uczestników projektu systemowego Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) zgodnie z ustawą z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym z późniejszymi zmianami (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 43 poz. 225 z późn. zm. ) dla uczestników projektu systemowego Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

28.02.2018

 

 

 

 

 

 

16.02.2018

 

 

 

 

 

 

06.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2015

 

 

 

 

 

 

16.03.2015

 

 

 

 

07.01.2015

 

 

 

 

 


02.04.2014