Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Problemy alkoholowe

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

siedziba:

Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych (CPRiUS)
ul. Warszawska 10, Aleksandrów Łódzki
tel.: 42 276 40 29

przyjęcia:

poniedziałek - piątek- w godz. 8.00-10.00 oraz 13.00 - 15.00

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi działania skierowane na osoby z problemem alkoholowym. Na podstawie wniosków złożonych przez instytucje, organizacje czy inne osoby zainteresowane rozwiązywaniem problemu alkoholowego w określonym środowisku zajmuje się kierowaniem: na badania do lekarzy biegłych sądowych, na leczenie do Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnionych w Aleksandrowie Łódzkim, wniosków do właściwego sądu rodzinnego o zastosowanie obowiązku poddania  leczeniu odwykowemu.

 

Poza pracą z klientem prowadzi działania promocyjne i profilaktyczne a także badawcze mające na celu uszczegółowienie skali problemu uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Przy współpracy z Gminnym Koordynatorem Do Spraw Rozwiązywania Problemów Uzależnień zajmuje się:

  • promowaniem pomocy terapeutycznej i reintegracyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • udzielaniem pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności osobom w kryzysie i ofiarom przemocy domowej,
  • prowadzeniem działalności edukacyjnej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów będących skutkiem nadużywania alkoholu
  • przeciwdziałaniem narkomani w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez przyczynianie sie do organizowania czasu wolnego (pozalekcyjnego)
  • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.