Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro 

Na podstawie Protokołu rozeznania cenowego z dnia 04.03.2020 r. ws. zorganizowania i przeprowadzenia dwóch wizyt studyjnych: 1) Do dnia 02.03.2020 r. do g. 00.00 wpłynęły cztery oferty. 2) Oferty wpisały się w budżet projektu. 3)  Zamówienie publiczne będzie realizować: Cristal Travelnet Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk.

26.02.2020 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w terminach: marzec 2020 r. i wrzesień 2020 r. - na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wizyt studyjnych w projekcie wdrożeniowym „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim” dofinansowanym z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”. Projekt wdrożeniowy realizowany w oparciu o rekomendowany „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie”.

Dokumenty do pobrania

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie wykonawcy
5. Wzór umowy

Wersja edytowalna:

-załącznik nr.2
-załącznik nr.3

 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro 

Na podstawie Protokołu rozeznania cenowego z dnia 26.02.2020 r. ws. przygotowania i dostarczania potraw w ramach cateringu: serwisu kawowego oraz lunchu/obiadu podczas szkleń i superwizji: 1) Do dnia 25.02.2020 r. do g. 00.00 wpłynęła jedna oferta. 2) Oferta wpisała się w budżet projektu. 3)  Zamówienie publiczne będzie realizować: BIESIADA  M. Cicharska, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź

21.02.2020 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w okresie marzec 2020 r. - czerwiec 2021 r. - na catering: przygotowanie i dostarczanie serwisu kawowego oraz lunchu/obiadu w projekcie wdrożeniowym „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim” dofinansowanym z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”. Projekt wdrożeniowy realizowany w oparciu o rekomendowany „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie”.

Dokumenty do pobrania

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie wykonawcy
5. Wzór umowy

Wersja edytowalna:

-załącznik nr.2
-załącznik nr.3

 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro 

Na podstawie Protokołu rozeznania cenowego z dnia 05.03.2020 r. ws. przeprowadzenia badań ewaluacyjnych i opracowania - dwóch raportów wstępnego i końcowego: 1) Do dnia 02.03.2020 r. do g. 00.00 wpłynęły dwie oferty. 2) Oferty wpisały się w budżet projektu. 3)  Zamówienie publiczne będzie realizować: Pracownia 3E Aneta Szarfenberg ul. Umińskiego 26/57, 03-984 Warszawa

21.02.2020 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej na przeprowadzenie dwóch badań ewaluacyjnych w projekcie wdrożeniowym „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim” dofinansowanym z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”. Projekt wdrożeniowy realizowany w oparciu o rekomendowany „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie”, przy czym:

- badanie ewaluacyjne w ramach, którego zostanie opracowany Raport wstępny, ma być realizowane w okresie marzec – kwiecień 2020 r.;

- badanie w ramach, którego zostanie opracowany Raport końcowy, ma być zrealizowane do 10 lipca 2020 r.

Dokumenty do pobrania

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie wykonawcy
5. Wzór umowy

Wersja edytowalna:

-załącznik nr.2
-załącznik nr.3

 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

ANULOWANE

20.02.2020 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej na przeprowadzenie dwóch badań ewaluacyjnych w projekcie wdrożeniowym „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim” dofinansowanym z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”. Projekt wdrożeniowy realizowany w oparciu o rekomendowany „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie”, przy czym:

- badanie ewaluacyjne w ramach, którego zostanie opracowany Raport wstępny, ma być realizowane w okresie marzec – kwiecień 2020 r.;

- badanie w ramach, którego zostanie opracowany Raport końcowy, ma być zrealizowane do 10 lipca 2020 r.

Dokumenty do pobrania

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie wykonawcy
5. Wzór umowy

Wersja edytowalna:

-załącznik nr.2
-załącznik nr.3

 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

Na podstawie Protokołu rozeznania cenowego z dnia 26.02.2020 r.: 1) Do dnia 25.02.2020 roku do g. 00.00 wpłynęło pięć ofert. 2) Żadna oferta nie wpisała się w budżet projektu.

11.02.2020 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w terminach: marzec 2020 r. i wrzesień 2020 r. - na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wizyt studyjnych w projekcie wdrożeniowym „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim” dofinansowanym z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”. Projekt wdrożeniowy realizowany w oparciu o rekomendowany „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie”.

Dokumenty do pobrania

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie wykonawcy
5. Wzór umowy

Wersja edytowalna:

-załącznik nr.2
-załącznik nr.3

 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro  

Na podstawie Protokołu rozeznania cenowego z dnia 21.02.2020 r. - nie wpłynęła żadna oferta.

06.02.2020 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w okresie marzec 2020 r. - czerwiec 2021 r. - na catering: przygotowanie i dostarczanie serwisu kawowego oraz lunchu/obiadu w projekcie wdrożeniowym „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim” dofinansowanym z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”. Projekt wdrożeniowy realizowany w oparciu o rekomendowany „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie”.

Dokumenty do pobrania

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie wykonawcy
5. Wzór umowy

Wersja edytowalna:

-załącznik nr.2
-załącznik nr.3
 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

19.12.2019 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór na wykonanie zadania: „Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim”. Wykonywanie usług pogrzebowych przez Gminę Aleksandrów Łódzki osobom zmarłym na terenie Aleksandrowa Łódzkiego, w stosunku, do których nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości.

Dokumenty do pobrania :

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie wykonawcy
5. Wzór umowy

Protokół rozeznania cenowego

 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

27.04.2018 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w okresie maj 2018 r. - czerwiec 2018 r. - na przeprowadzenie zajęć grupowych w ramach poradnictwa prawnego dla osób uczestniczących w projekcie konkursowym „PARA – partnerstwo, animacja rozwój, aktywizacja” współfinansowanym ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1

Dokumenty do pobrania :

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załączniki do oferty

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

13.03.2018 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w okresie marzec 2018 r. - czerwiec 2018 r. - na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia przez coach`a dla osób uczestniczących w projekcie konkursowym „PARA – partnerstwo, animacja rozwój, aktywizacja” współfinansowanym ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1

Dokumenty do pobrania :

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załączniki do oferty

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

02.03.2018 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej: od marca 2018 r. do czerwca 2018 r. - na przeprowadzenie kursu przygotowującego do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B, przez osoby uczestniczące w Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu konkursowego „PARA – partnerstwo, animacja rozwój, aktywizacja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1

Dokumenty do pobrania :

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załączniki do oferty
 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

05.02.2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Trener Programu Wzmacniania Rodziny (PWR) i specjalista indywidualnego wsparcia rodziny w projekcie pn. „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. – baza konkurencyjności

 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

02.02.2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Trener Programu Trening Relacji Opiekuńczych (TROp) i specjalista indywidualnego wsparcia rodziny w projekcie pn. „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach poddziałania 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania :

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz oferty
3. Wzór umowy
4. Załącznik nr.1
5. Załącznik nr.2
 

26.09.2017 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór na wykonanie zadania: „Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim”. Wykonywanie usług pogrzebowych przez Gminę Aleksandrów Łódzki osobom zmarłym na terenie Aleksandrowa Łódzkiego, w stosunku, do których nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości.

Dokumenty do pobrania :

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie wykonawcy
5. Wzór umowy
 

Zapytanie ofertowe poniżej 30000 euro

13.06.2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przekaz pocztowy oraz usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim – szczegółowy opis przedmiotu zmówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 

Dokumenty do pobrania:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Zaproszenie ofertowe
3. Formularz ofertowy

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

13.06.2017 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej  od lipca 2017 r. do listopada 2017 r. - na przeprowadzenie kursu przygotowującego do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B przez osoby uczestniczące  w Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu konkursowego „PARA – partnerstwo, animacja rozwój, aktywizacja” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1

Dokumenty do pobrania :

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załączniki do oferty

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

19.05.2017 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w czterech edycjach: od czerwca 2017 r. do września 2017 r. - na przeprowadzenie konkursu przygotowującego do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B przez osoby uczestniczące  w Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu konkursowego „PARA – partnerstwo, animacja rozwój, aktywizacja” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1

Dokumenty do pobrania :

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załączniki do oferty

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

12.05.2017 r. - Anulowane ogłoszenie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w czterech edycjach: od maja 2017 r. do września 2017 r. - na przeprowadzenie konkursu przygotowującego do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B przez osoby uczestniczące  w Klubie Integracji Społecznej w projekcie konkursowym „PARA – partnerstwo, animacja rozwój, aktywizacja” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1

Dokumenty do pobrania :

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załączniki do oferty

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

03.04.2017 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w czterech edycjach: od kwietnia 2017 r. do listopada 2017 r. - na przeprowadzenie konkursu komputerowego przygotowującego do egzaminu ECDL Base osoby uczestniczące  w Klubie Integracji Społecznej w projekcie konkursowym „PARA – partnerstwo, animacja rozwój, aktywizacja” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1

Dokumenty do pobrania :

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załączniki do oferty

 

KOMUNIKAT
Ogłoszenie na przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych w Klubie Integracji Społecznej w projekcie konkursowym „PARA – partnerstwo, animacja rozwój, aktywizacja” zostaje zmodyfikowane:

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

22.02.2017 r. modyfikacja ogłoszenia

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w czterech edycjach: w marcu 2017 r., w maju 2017 r., w lipcu 2017 r., we wrześniu 2017 r. - na przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych w Klubie Integracji Społecznej w projekcie konkursowym „PARA – partnerstwo, animacja rozwój, aktywizacja” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1

Dokumenty do pobrania :

1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Załącznik nr 1 do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia
3.Załącznik nr 2 do zaproszenia Formularz oferty
4.Załącznik nr 3 do zaproszenia Oświadczenia
5.Załącznik nr 4 do zaproszenia Oświadczenie o braku powiązań
6.Załącznik nr 5 do zaproszenia Oświadczenie o potencjale
7.Załącznik nr 6 do zaproszenia Wzór umowy
 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

20.02.2017 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w czterech edycjach: od marca 2017 r. do grudnia 2017 r. - na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego w Klubie Integracji Społecznej dla osób uczestniczących w projekcie konkursowym „PARA – partnerstwo, animacja rozwój, aktywizacja” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1

Dokumenty do pobrania :

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załączniki do oferty

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

17.02.2017 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w czterech edycjach: w marcu 2017 r., w maju 2017 r., w lipcu 2017 r., we wrześniu 2017 r. - na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego w Klubie Integracji Społecznej dla dzieci osób uczestniczących w projekcie konkursowym „PARA – partnerstwo, animacja rozwój, aktywizacja” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1

Dokumenty do pobrania :

1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Załącznik nr 1 do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia
3.Załącznik nr 2 do zaproszenia Formularz oferty
4.Załącznik nr 3 do zaproszenia Oświadczenia
5.Załącznik nr 4 do zaproszenia Oświadczenie o braku powiązań
6.Załącznik nr 5 do zaproszenia Oświadczenie o potencjale
7.Załącznik nr 6 do zaproszenia Wzór umowy
 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

17.02.2017 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w czterech edycjach: w marcu 2017 r., w maju 2017 r., w lipcu 2017 r., we wrześniu 2017 r. - na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego w Klubie Integracji Społecznej dla osób uczestniczących w projekcie konkursowym „PARA – partnerstwo, animacja rozwój, aktywizacja” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1

Dokumenty do pobrania :

1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Załącznik nr 1 do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia
3.Załącznik nr 2 do zaproszenia Formularz oferty
4.Załącznik nr 3 do zaproszenia Oświadczenia
5.Załącznik nr 4 do zaproszenia Oświadczenie o braku powiązań
6.Załącznik nr 5 do zaproszenia Oświadczenie o potencjale
7.Załącznik nr 6 do zaproszenia Wzór umowy

 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

16.02.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w czterech edycjach: w marcu 2017 r., w maju 2017 r., w lipcu 2017 r., we wrześniu 2017 r. - na przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych w Klubie Integracji Społecznej w projekcie konkursowym „PARA – partnerstwo, animacja rozwój, aktywizacja” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1

Dokumenty do pobrania :

1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Załącznik nr 1 do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia
3.Załącznik nr 2 do zaproszenia Formularz oferty
4.Załącznik nr 3 do zaproszenia Oświadczenia
5.Załącznik nr 4 do zaproszenia Oświadczenie o braku powiązań
6.Załącznik nr 5 do zaproszenia Oświadczenie o potencjale
7.Załącznik nr 6 do zaproszenia Wzór umowy
 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

08.11.2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej od 22 listopada 2016 r. do 21 grudnia 2016 r. na przeprowadzenie zajęć grupowych w Klubie Integracji Społecznej  w ramach profilaktyki i terapii uzależnień.

Dokumenty do pobrania: (dokument.pdf)

 

Zapytanie ofertowe poniżej 30000 euro

09.02.2016

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przekaz pocztowy oraz usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim – szczegółowy opis przedmiotu zmówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

Dokumenty do pobrania:

formularz ofertowy

Zaproszenie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

24.03.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej od 11 maja 2015 r. do 15 maja 2015 r. na przeprowadzenie zajęć grupowych w Szkole dla rodziców przez psychologa w ramach realizowanego w 2015 r. projektu systemowego „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dokumenty do pobrania: (dokument pdf)
 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

24.03.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej od 20 kwietnia 2015 r. do 19 maja 2015 r. na przeprowadzenie sesji indywidualnych w Szkole dla rodziców przez psychologa w ramach realizowanego w 2015 r. projektu systemowego „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dokumenty do pobrania: (dokument pdf)

 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

 

24.03.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej od 19 maja 2015 r. do 27 maja 2015 r. na przeprowadzenie zajęć grupowych w Szkole dla rodziców przez pedagoga w ramach realizowanego w 2015 r. projektu systemowego „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dokumenty do pobrania: (dokument pdf)
 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

24.03.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej od 20 maja 2015 r. do 19 czerwca 2015 r. na przeprowadzenie sesji indywidualnych w Szkole dla rodziców przez pedagoga w ramach realizowanego w 2015 r. projektu systemowego „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dokumenty do pobrania: (dokument pdf)
 

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro z dnia 20.03.2015 r. i z dnia 23.03.2015 r. dotyczące przeprowadzenia:

- zajęć grupowych i sesji indywidualnych w Szkole dla rodziców przez pedagoga,
- zajęć grupowych i sesji indywidualnych w Szkole dla rodziców przez psychologa,
w ramach realizowanego w 2015 r. projektu systemowego „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zostały anulowane.

Patrz też: www.bazakonkurencyjności.gov.pl

 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

 

10.03.2015


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej od dnia podpisania umowy do 15 maja 2015 r. na przeprowadzenie zajęć grupowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w ramach realizowanego w 2015 r. projektu systemowego „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Dokumenty do pobrania: (dokument pdf)

 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

 

10.03.2015

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej od dnia podpisania umowy od 18 maja 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. na przeprowadzenie zajęć grupowych w zakresie zdrowego żywienia w ramach realizowanego w 2015 r. projektu systemowego „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dokumenty do pobrania: (dokument pdf)

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro
 

26.02.2015
 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej od dnia podpisania umowy do 31 marca 2015 r. na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach realizowanego w 2015 r. projektu systemowego „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Dokumenty do pobrania: (dokument pdf)

 

Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro

13.01.2015

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2015 r. na pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu w ramach realizowanego w 2015 r. projektu systemowego „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dokumenty do pobrania: (dokument pdf)
 

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

12.06.2014

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w okresie lipiec-sierpień 2014 r. na pełnienie funkcji pedagoga w ramach realizowanego w 2014 r. projektu systemowego „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dokumenty do pobrania: (dokument.pdf)

 

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

05.06.2014

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej od dnia podpisania umowy do 15.12.2014 r. na pełnienie funkcji osoby sprzątajacej w ramach realizowanego w 2014 r. projektu systemowego „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dokumenty do pobrania: (dokument.pdf)

 

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

05.06.2014

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w okresie lipiec-sierpień 2014 r. na pełnienie funkcji pedagoga w ramach realizowanego w 2014 r. projektu systemowego „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dokumenty do pobrania: (dokument.pdf)

 

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

28.05.2014

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej od dnia podpisania umowy do 31.08. 2014 r. na pełnienie funkcji doradcy zawodowego w ramach realizowanego w 2014 r. projektu systemowego „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dokumenty do pobrania : (dokument pdf)

 

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

28.05.2014

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej od dnia podpisania umowy do 30.11.2014 r. na pełnienie funkcji psychologa w ramach realizowanego w 2014 r. projektu systemowego „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Dokumenty do pobrania : (dokument pdf)