Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Opis działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

OPIS DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną samorządową jednostką organizacyjną powołaną przez Radę Miasta i Gminy w Aleksandrowie Łódzkim 28.02.1990 roku. Formalnie działalność rozpoczął od 01.07.1990 roku. Pierwotnie siedziba mieściła się przy Placu Tadeusza Kościuszki 8, od roku 2004 przy ul. Piotrkowskiej 4/6 w Aleksandrowie Łódzkim.

Ośrodek jako instytucja polityki społecznej państwa realizuje zadania mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspieramy osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Osoby i rodziny korzystające z pomocy Ośrodka są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Ośrodek realizuje zadania w obszarach wpisujących się w działania polityki społecznej państwa w zakresie: wsparcia, pomocy i integracji społecznej, świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, dodatków mieszkaniowych, polityki senioralnej, programów rządowych obejmujących pomoc osobom i rodzinom.