Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Tryb udzielania pomocy społecznej

TRYB UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Etapy udzielania pomocy społecznej:

  1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy – wniosek może być złożony osobiście, pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą empatii przez osobę ubiegającą się o pomoc przez przedstawiciela ustawowego, przez inną osobę za zgodą ubiegającego się o pomoc, przez inne instytucje lub organizacje społeczne, które uznały za konieczne zainteresowanie się sytuacją życiową osoby lub rodziny.
  2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i opracowanie planu pomocy – co oznacza rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc społeczną w miejscu zamieszkania klienta oraz wspólnie z pracownikiem socjalnym opracowanie planu pomocy.
  3. Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o wsparcie i pomoc.
  4. Realizacja przyznanych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
  5. Wsparcie i pomoc w ramach pracy socjalnej przy zastosowaniu obowiązujących w Ośrodku narzędzi pracy socjalnej. Realizacja pracy socjalnej nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

 

Narzędzia pracy socjalnej:

  • kontrakt socjalny na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
  • narzędzia pracy socjalnej na podstawie Modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie rekomendowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS).

 

Procedury administracyjne:

  1. Sporządzenie decyzji i jej skuteczne doręczenie.
  2. Realizacja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.