Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Punkt obsługi Karty Dużej Rodziny

Czcionka:

PUNKT OBSŁUGI KARTY DUŻEJ RODZINY

 

Tu można złożyć wniosek oraz odebrać spersanolizowaną Aleksandrowską Kartę Dużej Rodziny i Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Dział Świadczeń wychowawczych
Aleksandrów Łódzki ul. Warszawska 10
tel.: 42 201 45 56
e-mail : wychowawcze@opsal.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 12:00-16:00
Wtorek: 8:00-17:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 10:00-16:00
Piątek: dzień bez interesanta

Obsługą pragramów zajmuje się :
kierownik Świadczeń wychowawczych
Aneta Jończyk

 

 

Aleksandrowska Karta Dużej Rodziny

Z programu na rzecz rodzin wielodzietnych pn. ,, Aleksandrowska Karta Dużej Rodziny" mogą skorzystać rodziny, w tym rodziny zastępcz

e zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie gminy Aleksandrów Łódzki, złożone z rodziców ( rodzica) lub opiekunów (opiekuna),mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim.

Warunkiem otrzymania Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny jest także rozliczanie się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Zgierzu.

 

Załączniki  do pobrania:
 

Wniosek na aleksandrowską Kartę Dużej Rodziny
 

Uchwała nr LII/548/14

Uchwała nr LII/543/14

Zarządzenie Burmistrza

Zarządznie 35/2015

Zarządzenie 92/2018

Załącznik nr 1 - Regulamin wydawania i użytkowania Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny

 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic ( rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;

  1. W wieku do ukończenia 18. roku życia.
  2. W wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
    1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    2. szkole wyższej – do dnia 30 września roku - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem.
  3. Bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.Wykaz jednostek oraz wysokość zniżek dostępna jest na stronie www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina i jest na bieżąco aktualizowany. Na ww. stronie internetowej można uzyskać więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny i odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania.
 

Wniosek wraz z załącznikami :

 

Załącznik nr  1 - Wniosek o wydanie  Karty Dużej Rodziny

Załącznik nr  2 - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Załącznik nr  - Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Załącznik nr  4 - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Załącznik nr  5 - Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla użytkowników Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny - pobierz

Dodatkowe informację można  uzyskać ze strony: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/#akapit1

Wniosek można też złożyć on-line na http://www.empatia.mpips.gov.pl