Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny
 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołany został przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół swoją siedzibę ma w Aleksandrowie Łódzkim przy ul.Warszawskiej 10 w budynku Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych.

Naczelnym zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych a także przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, np. kuratorów sądowych.

Zespół powołuje grupy robocze, zadaniem których jest:

  1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie
  2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
  3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Reaguj!!!

  • jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej
  • jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej
  • jeśli podejrzewasz, że w twoim najbliższym otoczeniu jest stosowana przemoc

 

Instytucje uprawnione do wszczęcia postępowania w ramach procedury „Niebieskie Karty” to: Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Służba Zdrowia, Oświata, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Przewodniczący Zespołu – Marzena Marciniak
Sekretarz- Irena Kajszczak

Kontakt:
tel.: 42 276 40 29
tel.: 42 712 17 07
e-mail: zespolinterdyscyplinarny@opsal.pl