Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim

Srebrny Biznes- 50+

 

SREBRNY BIZNES - zapraszamy do uczestnictwa w projekcie

 

Srebrny Biznes – rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – dla osób powyżej 30 r.ż. zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

W ramach projektu otrzymasz:

  • Dotacje na uruchomienie działalności – uczestnik otrzymuje jednorazową dotację na uruchomienie działalności gospodarczej wysokości 23 050 zł.
  • Wsparcie pomostowe – wsparcie pomostowe zostaje przyznane na okres 6/12 miesięcy w wysokości 2 250,00 zł/m-cy.
  • Szkolenia i doradztwo ds. biznesplanów – pakiet szkoleń biznesowych (48h) oraz wsparcie doradców ds. biznesplanów.

Doradztwo/Szkolenia

Doradztwo zawodowe :1 godzina doradztwa zawodowego na osobę – w celu oceny predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej.
Szkolenia: Wsparcie Szkolenia z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej będą realizowane w formule 6 spotkań 8 – godzinnych.
Doradztwo- pisanie biznes planów: 4 godziny doradztwa ds. biznesplanów – wsparcie w opracowaniu biznesplanów.

Dotacja na uruchomienie działalności

Uczestnik projektu otrzymuje jednorazową dotację na uruchomienie działalności gospodarczej (w maksymalnej wysokości 23 050 zł) opisanej w zaakceptowanym przez Beneficjenta biznesplanie i ma obowiązek prowadzenia tej działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Dotacja służy pokryciu wydatków mających na celu samo uruchomienie działalności gospodarczej. Może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), zakup środków obrotowych oraz pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej.  

Wsparcie pomostowe

Projekt zakłada przyznanie uczestnikom finansowego wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy w wysokości 2250 zł/mies./os.  Po 6 miesiącach, 8 uczestników/edycję otrzyma dodatkowo finansowe wsparcie pomostowe przedłużone, na okres kolejnych 6-ciu m-cy.

Finansowe wsparcie pomostowe może być wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie niezbędnych, bieżących wydatków, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.

Terminy rekrutacji    

I edycja 22 czerwiec-21 lipiec 2020;         II edycja listopad-grudzień 2020;        III edycja styczeń-luty 2021.

Termin składania dokumentów od 20.11.2020-15.12.2020 lub do złożenia 30 formularzy rekrutacyjnych.

Formularze rekrutacyjne można składać w HRP ul. Tymienieckiego 19a, 90-349 Łódź  w godz. 09:00-15:00 lub elektronicznie: olga.kucharska@hrp.com.pl

Na wszelkie pytania odpowiadać będzie pani Olga Kucharska – asystent projektu kom.: +48 531 561 633, mail: olga.kucharska@hrp.com.pl

Formularze do porania na stronach: hrp.com.pl/projekty/srebrny-biznes/ oraz www.ops@opsal.pl w zakładce Srebrny Biznes 50+

Projekt realizowany przez HRP Group Sp. z o.o. oraz partnerów projektu: Miasto Łódź i Gminę Aleksandrów Łódzki

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin

Utworzono dnia 06.07.2020, 13:48

Ocena merytoryczna formularza

Utworzono dnia 06.07.2020, 13:47

Ocena formalna formularza

Utworzono dnia 06.07.2020, 13:47

Karta oceny końcowej

Utworzono dnia 06.07.2020, 13:47

Karta oceny doradcy

Utworzono dnia 06.07.2020, 13:46

Formularz rekrutacyjny

Utworzono dnia 06.07.2020, 13:46

Formularz odwołania

Utworzono dnia 06.07.2020, 13:45